AWeber

Top 6 chỉ số đo lường hiệu quả chiến dịch Marketing Online

Những con số Chủ doanh nghiệp & đội ngũ Marketing cần phải nắm để đưa ra quyết định cải tiến hiệu quả Kinh doanh.
Image

Hầu hết data analyst (người phân tích dữ liệu) xử lý các con số và thực hiện thống kê và hồi quy tuyến tính, nhưng không
biết cách áp dụng dữ liệu này vào thực tế. Còn các marketer thì không biết họ cần những con số nào từ người phân tích dữ liệu. Team marketing in-house của bạn như thế nào?  

THAM KHẢO NGAY TÀI LIỆU ĐỂ NẮM RÕ:

  •  
  • 5 Điều cần lưu ý khi thực hiện Đo lường trong Marketing
  • 6 Chỉ số đo lường hiệu quả trong Chiến dịch Marketing và mức chuẩn cần biết
  • Bonus: 3 Chỉ số quan trọng khác giúp Growth Hack Doanh nghiệp thành công
  •  
Pricing Features